Algemene voorwaarden
en bepalingen 

Algemeen
Het lesjaar is gelijk aan het schooljaar inclusief vakanties van het primaire onderwijs in de regio midden. Tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen vinden er geen lessen plaats tenzij het overeengekomen inhaallessen betreft.


Inschrijving
De inschrijving geschied door middel van het in vullen en het ondertekenen van het inschrijfformulier/les-overeenkomst. De overeenkomst geldt voor één maand en loopt zonder opzegging automatisch door.


Opzegging Les-overeenkomst
De opzegtermijn is één maand en kan alleen schriftelijk per E-mail gedaan worden.


Betaling Lesgeld
De betaling van het lesgeld zal in de eerste week van elke nieuwe maand overgeschreven moeten worden op de Bank/Giro Rekening van H.R. ’t Mannetje, met daarbij de vermelding van de betreffende maand en de naam van de leerling.


Lesverzuim
Als een leerling met een geldige reden de afgesproken les afzegt, kan ( indien daar ruimte voor is) in overleg op een ander moment dan de reguliere les een inhaalles afgesproken worden.


Ziekte Docent
Als door ziekte van de docent de les uitvalt, zal de les in overleg ingehaald worden. Bij ziekte langer dan een maand kan men gebruik maken van het opzegtermijn.


Verandering Rooster
De docent kan een verandering aanbrengen in de reguliere lestijd / rooster als er onverhoopt andere werkzaamheden voor de docent op dat moment prioriteit hebben.

Contact

  • Telefoon:
    06 516 81 682

 

  • Adres:
    Lotte Beesestraat 23
    3207 JK Spijkenisse